Yazılar

Samandağ Belediye Başkanı Sayın Refik ERYILMAZ’ın 02.07.2021 tarihinde katıldığı bir programda yaptığı konuşma hakkında bu basın açıklamasını yapma zorunluluğu doğmuştur.

HATSU’nun görev, yetki ve sorumluluğunda olan Samandağ’daki içme suyu sorununa karşı hiçbir şekilde kayıtsız kalınmamış aksine var olan sorunun çözümü noktasında gerekli tüm adımlar atılmış ve olay yakından takip edilmiştir. Şöyle ki; 19 Ekim 2020 tarihinde göreve başlayan HATSU Genel Müdürü Muhammed İkbal POLAT’ın girişimi ile Devlet Su İşleri 6. Bölge Müdürlüğünce 2021 yatırım programına alınan Samandağ içme suyu isale hattı ikmal inşaatı kapsamında kamulaştırma sorunları olan Yaylıca, Aknehir, Toygarlı, Gümüşgöze mahallelerinde içme suyu deposu yerlerinin mülkiyet sorunları İdaremizce çözülmüş ve bu durum 08.04.2021 tarihli yazı ile DSİ 6. Bölge Müdürlüğüne bildirilmiş olup, DSİ tarafından ikmal inşaatın ihalesinin yapılması beklenmektedir.

Yağışlarının azalmasına bağlı olarak Samandağ’da kaynak suların seviyesinde düşüş yaşanmıştır. Su seviyesinin güçlendirmek adına Tekebaşı Mahallesi’nde açılan sondaj kuyularından toplamda 100 lt/sn su elde edilmiştir. Şebekeye takviye olarak verilecek kuyularda çalışmalar tamamlanmıştır. Tamamlanan kuyulardan elde edilen su öncelikli olarak Tekebaşı’na verilecek olup artan su ise merkez mahallelere iletilecektir. Yeni kuyuların bağlantısı 10 gün içerisinde tamamlanıp su seviyesi daha da güçlenecektir.

Samandağ’ın içme suyu seviyesini güçlendirmek amacıyla Mağaracık Mahallesi’nde Samandağ Belediyesi’ne ait parselde sondaj kuyusu açılması için 2021 Mart ayında Samandağ Belediye Başkanı Sayın Refik ERYILMAZ ile görüşmeler yapılmış ancak bu talebimiz olumsuz karşılanmış ve reddedilmiştir. Ancak, 04.07.2021 tarihinde talebimize olumlu dönüş yapılmıştır. Çalışmanın hayata geçmesi için de en kısa zamanda gerekli adımlar atılacaktır

Samandağ ilçesinde içme suyu hat çalışmalarının ivedilikle tamamlanması adına Karayolları Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürlüğü sorumluluğunda olan yolda kalan şebekelerin yenilenmemesinin nedeni gerekli izinlerin verilmemesinden kaynaklanmıştır. Ana yolun kısa bir süre önce Hatay Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmesi ile birlikte yol üzerindeki hatlarda yenileme çalışmalarına başlanmıştır.

Karayolları Genel Müdürlüğü’nden ana yoldan 02.03.2020 tarihinde geçiş izni istenmiş, fakat Karayolları Genel Müdürlüğü bu yazıya cevap vermemesi karşısında bu kez 21.04.2020, 16.07.2020 tarihlerinde tekrardan geçiş izni talep edilmiştir. Ancak Karayolları Genel Müdürlüğü 18.08.2020 tarihinde bu taleplere olumsuz cevap vermiştir. Bunun üzerine 11.09.2020 tarihinde Hatay Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca ana yolun Hatay Büyükşehir Belediyesi’ne devrini talep etmiş ve 07.05.2021 tarihli Karayolları Genel Müdürlüğünün yol devrinin yapıldığına dair yazısı İdaremize ulaşmıştır.

Ana yolun Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Hatay Büyükşehir Belediyesi’ne devrinin yapılmasının ardından ve söz konusu yolda tüm izinler alınmasına rağmen 29 Mayıs 2021 tarihinde eksik kalan imalatların tamamlanması için çalışmalara başlanmış, ancak Samandağ

Belediyesi tarafından gönderilen zabıta ekipleri ile yol kaplamasının bozulacağı gerekçesi öne sürülerek yüklenicinin çalışması engellenerek iş durdurulmuştur. Samandağ Belediyesi ile yapılan görüşmeler sonucunda sadece belli bir mevkide çalışma yapılmış akabinde işin yapımı Samandağ Belediyesince tekrardan engellenmiştir.

Samandağ Belediyesi zabıta ekiplerince yüklenicinin yaptığı çalışmalara müdahale edilmemesi için 11 Haziran 2021 tarihinde Samandağ Belediye Başkanı Sayın Refik Eryılmaz ile makamında yapılan görüşmelerde yolun tahrip olduğu gerekçesini öne sürerek çalışmaya kesinlikle müsaade etmeyeceğini söylemiştir.

Devri yapılan ana yol üzerinde farklı ebatlarda yapılacak 13 bin metrelik hat çalışmasının tamamlanması ile Çiğdede, Yeni Mahalle, Yeşilada, Deniz ve Atatürk Mahallesi yeni hatlardan su almaya başlayacaktır.

Samandağ’da hayata geçen içme suyu şebeke projesinin tamamlanma süresi 2 yıl olmasına rağmen yürütülen özverili çalışma ile 10 ay içerisinde işin %80’i tamamlanmıştır. Şebekenin tümünün biran önce bitirilmesi ile birlikte eski hat terk edilerek yeni hattın aktifleştirilmesi ve kayıp-kaçak kaybının önlenmesi ile beraber Samandağ’ın su sorunu büyük ölçekte çözülecektir.

Su sorununun yaşandığı son 20 gün içerisinde Samandağ Belediye Başkanı Sayın Refik Eryılmaz tarafından HATSU Genel Müdürü Sayın Muhammed İkbal Polat aranmamış ve herhangi bir görüşme talebinde bulunmamıştır. Ayrıca, HATSU Genel Müdürü ve HATSU’nun tüm personellerinin telefonları aramalara 24 saat açıktır.

HATSU Genel Müdürlüğü, Hatay’ın her noktasındaki görev, yetki ve sorumluluğunda olan sorunların bilincinde olup bu sorunların çözümü noktasında tüm kaynaklarını seferber ettiğini kamuoyuna saygıyla arz ederiz.